Rekisteriseloste, kuluttajansuoja & tietoa evästeistä

  Re­kis­te­ri­se­los­te, ku­lut­ta­jan­suo­ja & tie­toa eväs­teis­tä

  Kuluttajansuoja

  Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa (www.kuluttajariita.fi).

   

  Tietoa evästeistä

  Eväste eli cookie on pieni tiedosto, jolla verkkopalvelu tunnistaa tietokoneesi, kerää ja vaihtaa tietoa. Suurin osa kaikista verkkosivuista käyttää evästeitä. Voit estää evästeet selaimesi asetuksista, mutta huomioithan, että useimmat sivustot vaativat niiden sallimisen toimiakseen oikein.

  Me käytämme evästeitä, jotta sivustomme toimisi paremmin. Keräämme esim. tilastoja kävijöistämme (mistä he sivustolle tulivat ja miten siellä liikkuivat) ja tietojen avulla kehitämme sivuston käyttökokemusta. Evästetietojen säilytysaika vaihtelee: istuntosi evästeet (esim. kuten joillain sivuilla ostokorin sisältö) poistuvat, kun selain suljetaan. Muilla evästeillä voimassaoloaika vaihtelee joistakin kuukausista muutamiin vuosiin. Sivustollamme voi olla myös kolmansien osapuolten (mm. Google Analytics, Facebook, YouTube) evästeitä, joiden kautta saamme tietoja ja voimme kehittää toimintaamme.

  T2H Group Oy:n rekisteriselosteet

  Hankintarekisteri

  TIETOSUOJASELOSTE 6.5.2019

  Rekisterinpitäjä
  T2H Group Oy
  Vantaankoskentie 14, 01670 Vantaa
  puhelinvaihde: 020 7032 580
  Y-tunnus 2946659-2
  Kotipaikka: Vantaa

  Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Jouni Ahola
  etunimi.sukunimi(at)t2h.fi
  puhelinvaihde: 020 7032 580

  Rekisterin nimi
  T2H Group Oy hankintarekisteri

  Rekisterin käsittelyn tarkoitus ja peruste
  Rekisterinpitäjä käyttää tietoja hankintojen suorittamista varten. 

  Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan f-alakohtaan eli rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu tietojen käsittelemiseen suoramarkkinointitarkoituksessa hankintojensa suorittamiseksi. Rekisteriin itse ilmoittautuneiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan a-alakohtaan eli rekisteröidyn antamaan suostumukseen henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

  Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää hankintojen tekemisen kannalta olennaisia tietoja, kuten yrityksen nimi, toimiala ja urakka-ala, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut tiedot, joita tarvitaan hankintasuhteen ylläpitoon sekä muut rekisteröidyn itse antamat tiedot. Lisäksi rekisteröidyn ilmoittautuessa rekisteriin tallennetaan ilmoittautumisen yhteydessä rekisteröidyn IP-osoite rekisteröidyn antaman suostumuksen todistettavuuden vuoksi.

  Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn edustamalta yritykseltä, YTJ-tietojärjestelmästä, julkisista yhteisörekistereistä tai julkisesta tietoverkosta kuten www-sivuilta sekä muista julkisista lähteistä. Päivityksiä tietoihin voidaan tarvittaessa hankkia myös tietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

  Rekisterin suojaus
  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. ATK:lle talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

  Henkilötietojen säilytysaika
  Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin rekisteröity toimii sellaisissa työtehtävissä, joihin rekisterinpitäjän toiminnassaan tarvitsemat tuotteet tai palvelut liittyvät, eikä rekisteröity ole kieltäytynyt vastaanottamasta tarjouspyyntöjä koskettavaa markkinointiviestintää.

  Suostumukseen perustuvan käsittelyn osalta henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin suostumukseen kohdistuva erityinen käsittelyperuste on voimassa. Rekisterinpitäjä arvioi henkilötietojen käsittelyperustetta säännöllisesti vuosittain. Mikäli käsittelyperuste, johon alkuperäinen suostumus on annettu, ei ole enää voimassa, suostumusta pyydetään uudelleen uutta käsittelyperustetta varten tai henkilötiedot poistetaan kokonaan.

  Lisäksi henkilötietojen säilytystarvetta, -tapaa ja -aikaa arvioidaan säännöllisesti vuosittain.

  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja konserniin kuulumattomille ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin.

  Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
  Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

  •    oikeus tarkistaa ja saada itseään koskevat tiedot,
  •    oikeus virheellisen tiedon oikaisemiseen, 
  •    oikeus vaatia tietojensa poistamista, 
  •    oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, 
  •    oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä (suoramarkkinointia koskien ja oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskien)
  •    oikeus vaatia tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen tai
  •    oikeus peruuttaa suostumus.

  Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä sähköpostitse yksilöidyn pyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä tai rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetulle).

  Asiakas- ja asuntosijoittajarekisteri 

  TIETOSUOJASELOSTE 6.5.2019

  Rekisterinpitäjä
  T2H Group Oy
  Vantaankoskentie 14, 01670 Vantaa
  puhelinvaihde: 020 7032 580
  Y-tunnus 2946659-2
  Kotipaikka: Vantaa

  Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Matias Majuri
  etunimi.sukunimi(at)t2h.fi
  puhelinvaihde: 020 7032 580

  Rekisterin nimi
  T2H Group Oy asiakas- ja asuntosijoittajarekisteri

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
  Yhteystietoja kerätään henkilöistä, jotka haluavat tietoa T2H Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden rakentamista asunnoista. 

  Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin.

  Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää asuntojen ja autopaikkojen varausten ja myyntitilanteen rekisteröinnin sekä kauppakirjojen laatimisen yhteydessä sekä rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiin muun muassa sähköisen suoramarkkinoinnin muodossa.
   
  Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan a-alakohtaan eli rekisteröidyn antamaan suostumukseen henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

  Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää rekisteröidyn etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja kaikki mielenkiinnon kohteet sekä muut rekisteröidyn itse antamat tiedot, yhdistettynä T2H Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden myynnissä olevien huoneistojen ja autopaikkojen perus- ja tilatietoihin. Lisäksi rekisteriin ilmoittautumisen yhteydessä tallennetaan rekisteröidyn IP-osoite rekisteröidyn antaman suostumuksen todistettavuuden vuoksi.

  Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja kerätään rekisteriin ilmoittautuvalta asiakkaalta.

  Rekisterin suojaus
  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. ATK:lle talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

  Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin suostumukseen kohdistuva erityinen käsittelyperuste on voimassa.

  Rekisterinpitäjä arvioi henkilötietojen käsittelyperustetta säännöllisesti vuosittain. 
  Mikäli käsittelyperuste, johon alkuperäinen suostumus on annettu, ei ole enää voimassa, suostumusta pyydetään uudelleen uutta käsittelyperustetta varten tai henkilötiedot poistetaan kokonaan.

  Lisäksi henkilötietojen säilytystarvetta, -tapaa ja -aikaa arvioidaan säännöllisesti vuosittain.

  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle    Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja konserniin kuulumattomille ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin.

  Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
  Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

  •    oikeus tarkistaa ja saada itseään koskevat tiedot,
  •    oikeus virheellisen tiedon oikaisemiseen, 
  •    oikeus vaatia tietojensa poistamista, 
  •    oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, 
  •    oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä (suoramarkkinointia koskien),
  •    oikeus vaatia tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen tai
  •    oikeus peruuttaa suostumus.

  Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä sähköpostitse yksilöidyn pyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä tai rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetulle).

  Työnhakijarekisteri 

  TIETOSUOJASELOSTE 6.5.2019

  Rekisterinpitäjä
  T2H Group Oy
  Vantaankoskentie 14, 01670 Vantaa
  puhelinvaihde: 020 7032 580
  Y-tunnus 2946659-2
  Kotipaikka: Vantaa

  Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Johannes Heikkilä
  Vantaankoskentie 14, 01670 Vantaa
  etunimi.sukunimi(at)t2h.fi
  puhelinvaihde: 020 7032 580

  Rekisterin nimi
  T2H Group Oy työnhakijarekisteri

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää rekisterinpitäjästä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työhakemuksia työntekijän valitsemiseksi hakuilmoituksen tai avoimen haun perusteella.

  Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan f-alakohtaan eli rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut perustuvat asianmukaiseen suhteeseen, joka syntyy, kun työnhakija jättää hakemuksensa tullakseen valituksi rekisterinpitäjän palvelukseen. 

  Lisäksi henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan b-alakohdan mukaisesti työnhakijan kanssa mahdollisesti syntyvää työsopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi työnhakijan pyynnöstä.

  Rekisterin tietosisältö
  Työnhakijan itse ilmoittamat tiedot, kuten tämän ansioluettelon ja hakemuksen sisältö, todistukset ja muut hakemusprosessin yhteydessä annetut tiedot.

  Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteröity työnhakija toimittaa henkilötiedot pääsääntöisesti itse. 

  Rekisterin suojaus
  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. ATK:lle talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

  Henkilötietojen säilytysaika
  Rekisteritietojen säilytysaika on 2 vuotta lakiin perustuvien velvoitteiden toteuttamiseksi tai niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi (muun muassa yhdenvertaisuuslaki).

  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja konserniin kuulumattomille ulkopuolisille ellei voimassa oleva lainsäädäntö tätä edellytä. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin.

  Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
  Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

  •    oikeus tarkistaa ja saada itseään koskevat tiedot,
  •    oikeus virheellisen tiedon oikaisemiseen, 
  •    oikeus vaatia tietojensa poistamista, 
  •    oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, 
  •    oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai
  •    oikeus vaatia tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen.
  Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä yksilöidyn pyynnön kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai pyyntö voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa rekisterinpitäjän osoitteessa.

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä tai rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetulle).

  Muuta
  Tietosuojaselosteessa mainittujen henkilötietojen antamatta jättämisen vaikutukset arvioidaan tapauskohtaisesti rekrytointia tehtäessä. Työnhakijoiden henkilötietojen käsittely on välttämätöntä työhakemusten käsittelemiseksi ja rekrytoinnin toteuttamiseksi, ja siten olennaisten tietojen antamatta jättäminen saattaa vaikuttaa valintapäätökseen. Jos hakija vastustaa tietojensa käsittelyä edellä mainittuihin tarkoituksiin, ei rekisterinpitäjä mahdollisesti voi käsitellä kyseisen henkilön työhakemusta.