fbpx

Urapolkuja ja Ihania koteja rakentamassa T2H:lla


Projektipäällikkönä työskentelevä Lasse on viihtynyt T2H:lla pian neljä vuotta. Tuona aikana hän on saanut kattavan läpileikkauksen perustajaurakoinnista asuntotuotannossa: hän on toiminut niin työmaan työnjohto- ja hankintatehtävissä kuin hankekehityksessäkin. Mikä parasta, vaikka projektit valmistuvat, uralla voi edetä loputtomasti.

Marraskuun lopussa Vantaan Ylästöön valmistui uusia Ihania Koteja, jotka Lasse tiimeineen luovutti uusille asukkaille. Rivitaloprojekti ja Lassen ura etenivät käsi kädessä Lassen siirtyessä projekti-insinööristä projektipäälliköksi. T2H:lla projektipäälliköllä on iso vastuu, mutta myös vapaus päättää omia projektejaan koskevista asioista.

– Vastaan omien projektieni johtamisesta kokonaisuutena rakennuslupien hakemisesta kymmenvuotistarkastukseen ja hinnoittelusta aliurakkahankintojen johtamiseen. Vastuullani on myös resursointi, ja koska työtä on paljon, on projekteihin saatava aina parhaat ja osaavimmat tyypit. Onnistuminen tuntuu makeimmalta, kun koko tiimi kokee onnistuneensa työssään!

Esimiestyö ja johtaminen kattavat projektipäällikön tehtävistä ison osan. Kunkin projektin parissa työskentelee muun muassa työnjohtajia, projekti-insinöörejä ja asiakaspalveluhenkilöstöä. Projektipäällikön tulee hallita kutakin osa-aluetta tiiminsä kanssa: henkilöstölle on luotava edellytykset tehdä huippusuoritus omassa tehtäväkentässään. Ihmiset onnistuvat työssään juuri niin hyvin tai huonosti kuin projektipäällikön luomat edellytykset mahdollistavat. Olennaista on osata priorisoida ja jakaa vastuuta.

– Kaikkein palkitsevin puoli työssäni on se, kun huomaa jonkun rekrytoimansa työntekijän kehittymisen. Kun ihmiset kasvavat ammatillisesti ja ihmisinä, on myös yrityksen mahdollista kasvaa. Pidän tärkeänä, että jokaisella T2H:n työntekijällä on mielikuva omasta urapolustaan eli siitä, mitä työelämältään haluaa ja milloin, ja ennen kaikkea miten tähän päästään.

T2H:lla henkilöstö vaikuttaa omalla työllään merkittävästi koko yrityksen toimintaan ja jokainen kantaa vastuuta projekteistaan. Asuntorakentaminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä niin talon sisäisesti kuin myös ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Työnjohtaja kohtaa työssään paitsi työkaverinsa, myös asiakkaan ja rakennustarkastajan. Asukasmuutoksien sopiminen ja toteuttaminen edellyttää asiakaspalvelulta puolestaan yhteistyötä paitsi työnjohdon ja asiakkaan, myös materiaalitoimittajien kanssa. Lassen mukaan parasta projektipäällikön työssä on nimenomaan eri ihmisten kanssa toimiminen.

– Työtäni kuvaa hyvin se, että kolmen perättäisen puhelun aikana saatan keskustella kaupungin asemakaavasuunnittelijan, maalausyrityksen toimitusjohtajan ja kohdettani myyvän kiinteistövälittäjän kanssa. Työhöni mielekkään haasteen tekee se, että näistä jokaisen kanssa on kyettävä olemaan samalla aaltopituudella; yksikään keskusteluista ei ole turha, vaan ne koskevat jotain projektieni kannalta olennaista yksityiskohtaa.

Kuten T2H:lla yleensäkin, projektipäällikön työssä vastuu tuo myös vapautta. Asioita ei jäädä turhaan vatvomaan, vaan hyvät ideat viedään heti käytäntöön – riippumatta siitä, kuka ne esittää.